Výživné pro nezletilé děti – jak se určuje a jaká je výše?

//

Pokud je rozvod manželství jediným řešením, přichází na řadu mnoho záležitostí, které je potřeba vyřešit. Jedná se nejen o majetkové poměry, ale především o výživné pro nezletilé děti, které se v manželství nacházejí.

Co obsahuje výše výživného pro nezletilé děti?

Pod tímto pojmem se rozumí prostředky, které slouží na uhrazení všech životních potřeb dítěte. Jedná se tedy o náklady na stravu, oblečení, bydlení, vzdělání, koníčky a případné kulturní potřeby, které dítě má.

Rozhodnutí soudu o stanovení výživného

Rozvod manželství s sebou nese povinnost upravit vyživovací povinnost rodičů k dětem. O tuto záležitost se stará soud, který určí výši pravidelných měsíčních příspěvků.

Vychází se z možností a majetkových poměrů rodičů a potřeb dítěte. V zákoně ovšem naleznete mnoho ustanovení, která upravují rozsah vyživovací povinnosti, na které je potřeba brát zřetel.

Pokud víte, že forma vašeho rozvodu povede formou sporného rozvodu manželství, je na místě využít služeb rozvodových právníků.

Prokazování příjmů

Předtím, než je určena konečná výše výživného, jsou rodiče povinni prokázat své příjmy. V případě, že se tomu tak nestane, pracuje soud s předem vypracovaným výměrem, který může být nižší i vyšší, než by tomu bylo po předložení zisků. Je tedy na zhodnocení každého, kterou cestou se vydá.

Děti na prvním místě

Dokud není rozhodnuto o budoucí výchově potomků, soud manželství nerozvede. Výše výživného se stanovuje také podle toho, v čí péči děti budou. Současně se jedná o tři varianty, mezi které patří výlučná péče jednoho z rodičů, střídavá péče a společná péče.

V každém případě je tomu trochu jinak, a proto je potřeba se nejdříve dohodnout na formě péče o nezletilé děti. Následně se řeší výše alimentů, majetkové poměry a další okolnosti.

Pokud na rozvod nechcete být sami, využijte služeb rozvodového právníka, který najde kompromis i tam, kde se zdá, že existovat nemůže.

Nabízíme nezávazné konzultace i poradenství.

Mgr. Lenka Mitáčková
Štefánikova 2529/17
760 01 Zlín

Rozvodové služby
Spolupráce s právníkem
Rozvodový rozcestník